Energetikai audit

Az audit egy olyan átfogó vizsgálatot összefoglaló írásbeli jelentés, amely részletesen feltárja a vizsgált épületek, folyamatok, és logisztikai rendszerek energiahatékonyságát és olyan veszteségeit amelyek akár üzemeltetési intézkedésekkel, beruházás nélkül is azonnal csökkenthetők. Bemutatja az olyan beruházási lehetőségeket, amelyek belátható időn belül megtérülnek, valamint jobban tervezhetővé teszi az energiabeszerzést és gazdálkodást.  A hazánkban működő nagyvállalatok az ipari energiafelhasználás csökkentése érdekében kötelesek négyévente energetikai auditálást végeztetni.

Az energetikai audit fő célja – az energetikai tanúsítvánnyal szemben- nem az adott állapot minősítése, hanem az energiamegtakarítást eredményező beruházási lehetőségek vizsgálata és azok kidolgozása az előzetesen elkészült helyzetelemzés alapján.  Döntéselőkészítő anyag, mely reális forgatókönyveket vázol fel a műszakilag lehetséges megoldások, s  az azokból fakadó energiafelhasználás- és üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenés  és az azokhoz szükséges lépések figyelembe vételével.